Питання numpy.savetxt без хеш-позначки на початку рядка заголовка


Коли я намагаюся зберегти матрицю з заголовком, в першому рядку з'являється хеш-позначка та пробіл (#).

вхід:

np.savetxt(filename,data, fmt='%i %i %i %i %s',delimiter='\t',header="a\tb\tc\td\te")

вихід:

# a b  c  d  e
0  0  0  0  bla
0  0  0  0  bla
1  1  1  1  bla
1  1  1  1  bla

Будь натяк, чому? Як я можу його видалити?


22
2018-06-27 20:05


походження
Відповіді:


він вставляє #, оскільки ця лінія є коментарем, а символ за замовчуванням для коментарів - символ #, як ви можете прочитати в документації тут.

Якщо ви хочете позбутися цього, пропустіть comments='' як параметр savetxt.


29
2018-06-28 09:13